Il·lustracions per al llibre de Carmina Vidal

Podeu adquirir-lo posant-se en contacte amb l’escriptora